ecohydrologisch onderzoek met betrekking tot vennen op het kempisch plateau

Jo Packet (Hoofdauteur), Luc Denys, Piet De Becker

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  1939 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  Volgens de gewestelijke instandhoudingsdoelstellingen zijn de Dilsense vennen essentieel voor de instandhouding van Zwak gebufferde vennen (habitattype 3110) in Vlaanderen. Onder impuls van de provincie Limburg en ANB werd een herstelplan voor het Heuvelsven opgemaakt, in uitvoering van de doelstellingen uit het natuurrichtplan ‘Hoge Kempen’. De wetenschappelijke begeleiding bij het herstelplan voor het Dilsens vennencomplex, in het bijzonder voor het Heuvelsven wordt in het advies beschreven. De vennen worden getypeerd aan de hand van abiotische gegevens, de herstelpotenties worden ingeschat en maatregelen om het doeltype te bereiken opgelijst.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  PublicatiestatusGepubliceerd - 26-mrt-2012

  Publicatie series

  NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Nr.INBO.A.2285

  Thematische Lijst 2020

  • Water

  Thematische lijst

  • Beleid
  • Natuurherstel
  • Habitats
  • Soorten en biotopen
  • Beheer
  • Stilstaande wateren
  • Biotopen
  • Natura 2000 en instandhoudingsdoelen
  • Beheer van natuur

  Dit citeren