Ecohydrologische inschatting van de herstelkansen van vochtige heide en vennen in de Koerselse heide te Beringen (Limburg)

Piet De Becker (Hoofdauteur)

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  860 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  De Koerselse Heide (Beringen) ligt in de perimeter van het natuurinrichtingsproject ‘Vallei van de Zwarte Beek’. Dit advies gaat na wat de herstelkansen zijn van vennen en vochtige heide in dit gebied.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  PublicatiestatusGepubliceerd - 9-jun-2010

  Publicatie series

  NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Nr.INBO.A.2333

  Thematische lijst

  • Natuurherstel
  • Heiden en hoogveen
  • Grondwater
  • Soorten en biotopen
  • Beheer
  • Beheer van water
  • Biotopen
  • Beheer van natuur

  Dit citeren