Ecohydrologische studie SBZ-H De Maten: Hoofdrapport en bijlagenrapport. In opdracht van Agentschap Natuur en Bos

C.J.S. Aggenbach, N. Desmet, Y. Lizner, J. Patyn, Floris Vanderhaeghe, R. van Diggelen

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapport niet door INBO uitgegevenpeer review

  4834 Downloads (Pure)
  Oorspronkelijke taalNederlands
  Aantal pagina’s308
  PublicatiestatusGepubliceerd - 13-dec-2014

  Thematische lijst

  • Vallei- en moerasbossen
  • Heiden en hoogveen
  • Stilstaande wateren
  • Verzuring
  • Verdroging
  • Vermesting
  • Beheer van natuur
  • Beheer van bos
  • Beheer van water
  • N2000 gebieden
  • Soorten en habitats

  EWI Biomedische wetenschappen

  • B270-plantenecologie

  Technologisch

  • modellering

  Dit citeren