Ecological value of constructed shallow water zones along a navigable canal. A case study from the canal Ghent-Bruges

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan congresPaper/Powerpoint/Abstractpeer review

1697 Downloads (Pure)
Oorspronkelijke taalEngels
PublicatiestatusGepubliceerd - 10-sep-2018

Thematische lijst

  • Oppervlaktewater
  • Kaderrichtlijn Water
  • Flora
  • Stromende wateren

Dit citeren