Ecologisch herstel van waterlopen in Vlaanderen. Hoe ver staan we?

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA2: Artikel in een tijdschrift met peer review, dat niet inbegrepen is in A1

  192 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  Vlaanderen doet de afgelopen jaren z’n eerste ervaringen op met ecologische herstelprojecten langs de waterlopen. Naast het herstel van de waterkwaliteit waarvoor we reeds langer aan de lat staan, schort er immers ook nog heel wat aan de structurele en hydrologische kenmerken van onze waterlopen. Het is moeilijk een duidelijk beeld te schetsen hoever we momenteel staan wegens het gebrek aan een vastgesteld kader van doelstellingen. In het nieuwe beleid, uitgetekend in de bekkenbeheerplannen, vinden we wel algemene principes terug maar geen uitgewerkte visie en ruimtelijke vertaling naar het bereiken van een goede ecologische toestand of potentieel voor onze waterlopen, hoewel we die tegen 2015 moeten bereiken voor Europa. Het is duidelijk dat we met het huidige niveau van inspanningen deze doelstelling zeker niet zullen halen. Een
  herverdeling van de middelen voor de kwaliteitsverbetering van onze wateren, en een creatiever omgaan met natuurlijke herstelmogelijkheden, zou evenwel al een hele stap naar de kentering kunnen betekenen.
  TaalNederlands
  TijdschriftWater: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid
  Exemplaarnummer30
  Pagina's (van-tot)27-30
  Aantal pagina's4
  StatusGepubliceerd - 2007

  Thematische lijst

  • Kaderrichtlijn Water
  • Oppervlaktewater

  EWI Biomedische wetenschappen

  • B003-ecologie

  Beleidsmatig

  • waterbeleid

  Geografische lijst

  • Vlaanderen

  Dit citeren