Ecologische effecten van ingrepen en beheer op Europese natuurdoelen: Lange termijn doorrekening Grensmaas met ECODYN. Afstemmen natuurbeheer en hoogwaterveiligheid in de Gemeenschappelijke Maas

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

754 Downloads (Pure)

Uittreksel

De Gemeenschappelijke Maas is een belangrijk gebied in Vlaanderen voor het behalen van de Europese habitatdoelen. De ontwikkeling van deze habitats kan echter een verruwing van het winterbed veroorzaken met gevolgen voor de hoogwaterveiligheid. Natuur en Bos vroeg om een langetermijnvoorspelling van de ecotoopontwikkeling aan de Gemeenschappelijke Maas te berekenen. Voor dit soort van voorspellingen maken we gebruik van het op het INBO ontwikkelde ECODYN-model.
ECODYN staat voor ‘ecologische dynamiek’, het is een ecotoopvoorspellingsmodel van een riviersysteem en brengt de drie drijvende rivierdynamiekelementen samen: morfologie, stroming en beheer. In ECODYN zijn een aantal ecologische processen in modules gegoten en geïntegreerd tot een ruimtelijk voorspellend model. Op basis hiervan schatten we de vestigings- en overlevingskansen in van soorten en populaties.
De voorspellingen tonen aan dat begrazingsbeheer gecombineerd met gericht beheer van ooibossen de hoogwaterveiligheid én het halen van de Europese natuurdoelen kan garanderen.
Oorspronkelijke taalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Aantal pagina’s130
DOI's
PublicatiestatusTer publicatie - 15-mrt-2023

Publicatie series

NaamRapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.7

Thematische Lijst 2020

  • Natuur & maatschappij

Dit citeren