Ecologische informatie over het Zeeschelde traject Heusdenbrug - E17

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  1851 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  De onderhoudsbaggerwerken in de Zeeschelde tussen Heusdenbrug en de E17 werden stilgelegd na een klacht. Er werd afgesproken dat de werken terug konden opstarten mits schade aan broedvogels maximaal vermeden zou worden. In dit advies brengt het INBO de zones in kaart die het meest potentievol zijn voor broedvogels. In deze zones zal gestreefd worden naar een aangepast baggerprofiel.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  PublicatiestatusGepubliceerd - 11-mei-2015

  Publicatie series

  NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Nr.INBO.A.3299

  Thematische lijst

  • Soorten en biotopen
  • Schelde
  • Fauna
  • Oppervlaktewater
  • Beheer van water
  • Ruimte
  • Beheer
  • Kust en Estuaria
  • Vogels
  • Broedvogels

  Dit citeren