Ecologische inventarisatie langs de Leie tussen Harelbeke en Menen in functie van het project Seine-Schelde: Inventarisatie van vissen, berm- en moerasvegetaties, zeer invasieve plantenexoten en vleermuizen en actualisatie van de Biologische Waarderingskaart

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

438 Downloads (Pure)

Uittreksel

Langs de Leie plant De Vlaamse Waterweg nv inrichtingswerken in het kader van het Europese waterwegenprogramma Seine-Schelde. Het doel van deze studie is het in kaart brengen van de natuurwaarden in het traject Harelbeke - Menen (pand 160) voorafgaand aan de uitvoering van de inrichtingswerken. Dit rapport bespreekt de vissen, berm- en moerasvegetaties, zeer invasieve plantenexoten, de actualisatie van de Biologische Waarderingskaart, en vleermuizen.
Oorspronkelijke taalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Aantal pagina’s157
DOI's
PublicatiestatusGepubliceerd - 2023

Publicatie series

NaamRapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.19

Thematische Lijst 2020

  • Water
  • Invasieve soorten
  • Andere

Dit citeren