Ecologische overwegingen bij de ontpoldering van het Groot Schoor te Hamme

Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

1697 Downloads (Pure)

Uittreksel

De NV Waterwegen en Zeekanaal (W&Z) wenst op korte termijn de ontpoldering van de Groot Schoor te Hamme te realiseren. Naar aanleiding van een terreinbezoek op 20 januari 2017 (W&Z, INBO) vat INBO enkele ecologische overwegingen samen in onderstaande advies. De ontwikkelingsrichtingen van de estuariene natuur na ontpoldering zijn sterk afhankelijk van de inrichting van het gebied bij aanvang en kunnen enigszins gestuurd worden mits de nodige aandacht voor enkele aspecten bij die inrichting. INBO heeft de evolutie van reeds uitgevoerde ontpolderingen in de Zeeschelde zo goed als mogelijk opgevolgd en gedocumenteerd en acht het raadzaam om bij de inrichting van het Groot Schoor te Hamme gebruik te maken van de daaraan ontleende inzichten.
Oorspronkelijke taalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
PublicatiestatusGepubliceerd - 29-mrt-2017

Publicatie series

NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.INBO.A.3541

Thematische lijst

  • Natuurinrichting
  • Slikken en schorren
  • Estuaria
  • Zoet-Zout overgangen

Dit citeren