Ecosysteemdiensten in Vlaanderen: een verkennende inventarisatie van ecosysteemdiensten en potentiële ecosysteemwinsten

Sander Jacobs, J. Staes, B. De Meulenaer, A. Schneiders, D. Vrebos, F. Stragier, F. Vandevenne, I. Simoens, K. Van Der Biest, S. Lettens, B. De Vos, B. Van der Aa, F. Turkelboom, T Van Daele, O. Genar, B. Van Ballaer, S. Temmerman, P. Meire

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapport niet door INBO uitgegeven

  1991 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  De mens maakt gebruik van een brede waaier aan diensten en grondstoffen die door ecosystemen worden geproduceerd. Deze zijn algemeen gekend onder de noemer ‘ecosysteemdiensten’. In Vlaanderen zijn ecosysteemdiensten nog maar weinig ingeburgerd. Toch bezit het concept een heel groot potentieel om een bredere basis te geven aan het natuurbehoud in Vlaanderen. Al te veel wordt
  natuurbehoud nog gezien als een fenomeen met beperkte maatschappelijke relevantie: economische ontwikkeling gaat dikwijls voor omwille van de korte-termijn winsten. Het beschrijven en evalueren van ecosysteemdiensten laat toe om meer onderbouwde beleidskeuzes te maken in functie van een duurzame ontwikkeling van Vlaanderen, waarbij de vereiste integratie van economie en ecologie wordt gemaakt. Om deze benadering ook in Vlaanderen ingang te doen vinden is er dringend behoefte aan meer inzicht in de ecologische processen, meer kennis over de status van de ecosysteemdiensten en van de eindigheid van de winsten die eruit voortvloeien. Het begrijpen van ecosysteemdiensten vereist een stevige basis in de ecologie, die de onderliggende principes en interacties tussen organismen en hun omgeving beschrijft. Deze opdracht wil hiervoor de basis leggen.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  Plaats productieAntwerpen
  Aantal pagina’s319
  PublicatiestatusGepubliceerd - 2010

  Thematische lijst

  • Maatschappij
  • Soorten en biotopen
  • Milieu

  Vrije trefwoorden

  • Ecosysteemdiensten

  Dit citeren