Ecosystem Services as (Co-)performative Practice: Experiences from Integrated Water Management in Flanders

Ann Van Herzele, Melissa Ceuterick, Marleen Buizer, Michael Leone

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

3 Downloads (Pure)
Oorspronkelijke taalEngels
TijdschriftEcological Economics
Volume162
Pagina's (van-tot)29-38
ISSN0921-8009
DOI's
PublicatiestatusGepubliceerd - aug-2019

Thematische lijst

  • Ecosysteemdiensten (=ESD)

Dit citeren