Ecotoopmonitoring stad Genk. Versie 2022

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

804 Downloads (Pure)

Uittreksel

In het kader van het actieplan ‘Stad Genk versterkt haar natuur’ is een ecotoopmonitoring opgestart, op basis van de Biologische Waarderingskaart. Als centrumstad omvat Genk een opvallend grote oppervlakte aan (zeer) waardevolle biotopen (47%), vooral bossen.
We schatten het aandeel inheems loofhout op terrein in. Zo kan een betere indicatie van de boscompensatiefactor bepaald worden. We bepaalden steekproefsgewijs de boomtypesamenstelling (loofhout/naaldhout en inheems/uitheems) van de Genkse bossen. Globaal bestaat 42% van het grondvlak uit naaldhout, 32% uit inheems loofhout en 26% uit uitheems loofhout. Periodiek kan deze steekproef herhaald worden om de gewenste omvorming naar meer inheems loofhout te evalueren.
Oorspronkelijke taalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Aantal pagina’s70
DOI's
PublicatiestatusGepubliceerd - 2022

Publicatie series

NaamRapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.30

Thematische Lijst 2020

  • Data & Infrastructuur

Dit citeren