eDNA-based detection and quantification to improve the management of the invasive American bullfrog in Belgium

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan congresPoster

1332 Downloads (Pure)
Oorspronkelijke taalEngels
Aantal pagina’s1
PublicatiestatusGepubliceerd - 19-apr-2022

Thematische Lijst 2020

  • Water
  • Invasieve soorten

Thematische lijst

  • Exoten (beheer)

Dit citeren