Een gouden vis in de gouden rivier: zwemt er binnenkort weer grote modderkruiper in de Leie?

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA3: Artikel in een tijdschrift zonder peer review

1230 Downloads (Pure)

Uittreksel

De grote modderkruiper was vroeger een alomtegenwoordige bewoner van moerassen en overstromingsvlaktes in Vlaanderen maar is tegenwoordig nagenoeg volledig verdwenen. Een recent ontwikkeld soortbeschermingsplan moet de soort opnieuw op de kaart brengen. Ook in de Leievallei is er nog veel potentie voor deze bijzondere moerasvis.
Oorspronkelijke taalNederlands
Volume18
Exemplaarnummer4
Pagina's (van-tot)6-8
Aantal pagina’s3
PublicatiestatusGepubliceerd - okt-2020

Thematische Lijst 2020

  • Beschermde natuur

Thematische lijst

  • Soorten en biotopen

Taxonomische lijst

  • vissen (Pisces)

Beleidsmatig

  • aquatisch beheer

Geografische lijst

  • Leie

Dit citeren