Een kader voor de aanpak van invasieve uitheemse soorten in Vlaanderen: Een prioritering voor het natuurbeleid (PrIUS)

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

1452 Downloads (Pure)

Uittreksel

Dit rapport maakt een kader op waarmee kan worden afgewogen welke aanpak het meest is aangewezen voor de 88 invasieve uitheemse soorten van de Unielijst (uitgebreid met enkele andere soorten). De verschillende beleidsinstrumenten zijn preventie (hier beperkt tot het verbod op opzettelijke handelingen), snelle respons (voor afwezige of beperkt aanwezige soorten), regulier beheer (op basis van de verantwoordelijkheden van terreinbeheerders), en geactiveerd beheer (met name door de opmaak van beheerregelingen). Elk van de behandelde soorten krijgt een plaats op dit spectrum. Omdat middelen beperkt zijn, moeten het beheer en beleid keuzes maken. Inspanningen tegen wijdverspreide soorten moeten prioritair uitgaan naar soorten met een aanzienlijke impact op natuurbelangen en een redelijk handelingsperspectief. Waar de impact van een soort zich gedeeltelijk buiten de natuursector situeert, is samenwerking noodzakelijk.
Oorspronkelijke taalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Aantal pagina’s165
DOI's
PublicatiestatusGepubliceerd - 2022

Publicatie series

NaamRapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.36

Thematische Lijst 2020

  • Beschermde natuur
  • Invasieve soorten

Thematische lijst

  • Exoten (soortenbeleid)

EWI Biomedische wetenschappen

  • B003-ecologie

Beleidsmatig

  • exotenverordening (EU)

Geografische lijst

  • Vlaanderen

Dit citeren