Een risico- en preventiekaart voor bever in Vlaanderen: Ondersteuningsrapport voor de opmaak van het SBP bever 2021-2026

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

1231 Downloads (Pure)

Uittreksel

In het kader van de hernieuwing van het soortbeschermingsprogramma (SBP) voor de Europese bever gaf het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) ons de opdracht voor de opmaak van een risico- en preventiekaart. In dit rapport geven we duiding bij de opmaak van die kaarten en bespreken we de belangrijkste bevindingen.
In eerste instantie gingen we via een habitat suitability index model (HSI model) na waar zich in Vlaanderen nog potentieel leefgebied voor bevers bevindt.
Daaropvolgend combineerden we de ligging van potentieel leefgebied met een model voor de dispersie van bever. Dit liet ons toe rekening te houden met landschapsconnectiviteit en de verwachte populatiegroei van bever in Vlaanderen.
Finaal combineerden we de kwaliteit van het leefgebied en dispersie in een overkoepelende kans op vestiging van bevers. Dit liet toe om de vergelijking te maken met de ruimtelijke spreiding van risico’s en kansen. In dit rapport werd dit gedaan voor het overstromingsrisico, de aanwezigheid van mogelijke rustzones en de eventuele positieve en/of negatieve impact op andere diersoorten en op kwetsbare habitattypes. Enkel voor het risico op het bouwen van dammen ontbraken de parameters om een soortgelijke ruimtelijke oefening te maken.
Alle berekeningen en analyses in dit rapport gebeurden op kilometerhokniveau. Het uiteindelijke resultaat van deze oefening zijn kaartlagen die, samen met dit rapport, aan het ANB werden opgeleverd.
Oorspronkelijke taalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Aantal pagina’s42
DOI's
PublicatiestatusGepubliceerd - 2021

Publicatie series

NaamRapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.9

Thematische Lijst 2020

 • Beschermde natuur
 • Faunabeheer
 • Water

Thematische lijst

 • Soortenbeschermingsplan
 • Natuurinrichting
 • Vismigratie
 • Beschermde soorten
 • Soortherstelprogramma's
 • Overstromingsgevoeligheid
 • Zoogdieren

EWI Biomedische wetenschappen

 • B280-dierenecologie

Taxonomische lijst

 • knaagdieren (Rodentia)

Beleidsmatig

 • faunabeheer
 • Habitatrichtlijn (HRL)
 • soortgericht natuurbeheer
 • waterbeheersing

Geografische lijst

 • Vlaanderen

Technologisch

 • modellering

Dit citeren