Een typologische verkenning van permanente, stilstaande, zoete wateren in Vlaanderen op basis van sleutelvariabelen voor diatomeeën, rotiferen, macro-invertebraten en macrofyten

Luc Denys

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan congresPoster

  1736 Downloads (Pure)
  Oorspronkelijke taalNederlands
  PublicatiestatusGepubliceerd - 2002

  Thematische lijst

  • Soorten en biotopen

  EWI Biomedische wetenschappen

  • B003-ecologie

  Dit citeren