Eerste waarneming van de habitatrichtlijnsoort vermiljoenkever Cucujus cinnaberinus in Limburg en België!

Luc Crevecoeur, Arno Thomaes, Rens Hendrickx

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA3: Artikel in een tijdschrift zonder peer review

Oorspronkelijke taalNederlands
TijdschriftNatuuronderzoek Limburg
Volume2017
Pagina's (van-tot)26-29
Aantal pagina’s4
PublicatiestatusGepubliceerd - 2017

Thematische lijst

  • Soorten
  • Insecten

EWI Biomedische wetenschappen

  • B320-zo�geografie

Taxonomische lijst

  • xylobionte kevers

Beleidsmatig

  • Habitatrichtlijn (HRL)

Geografische lijst

  • België
  • Limburg

Dit citeren