Effect of habitat deterioration on population dynamics and extinction risks in a previously common perennial

Rein Brys, H Jacquemyn, P Endels, Geert De Blust, M Hermy

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikel

  110 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksthema's van 'Effect of habitat deterioration on population dynamics and extinction risks in a previously common perennial'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Aarde en milieuwetenschappen

  Landbouw & Biologie