Effect of the landscape matrix on gene flow in a coastal amphibian metapopulation

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

18 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksthema's van 'Effect of the landscape matrix on gene flow in a coastal amphibian metapopulation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Aarde en milieuwetenschappen

Medicijnen en Levenswetenschappen

Landbouw & Biologie