Effecten van antropogene geluiden op fauna, een complex onderwerp.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan congresPaper/Powerpoint/Abstract

662 Downloads (Pure)
Oorspronkelijke taalNederlands
Aantal pagina’s31
PublicatiestatusGepubliceerd - 18-sep-2019

Thematische lijst

 • Beheer van fauna
 • Natura 2000 en instandhoudingsdoelen
 • Soortenbeleid
 • Fauna

EWI Biomedische wetenschappen

 • B003-ecologie

Taxonomische lijst

 • zoogdieren (Mammalia)
 • vogels (Aves)
 • amfibieën (Amphibia)
 • reptielen (Reptilia)

Beleidsmatig

 • beslissingsinstrumentarium
 • beleidsondersteuning (incl. instrumenten)
 • Natura 2000
 • milieueffectenrapportage (MeR)

Dit citeren