Effecten van klimaatverandering op de Mechelse heide

Tom De Dobbelaer, Nathalie Cools, Bruno De Vos, Ann Milbau, Tanja Milotic, Gerald Louette

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan congresPoster

174 Downloads (Pure)
TaalNederlands
StatusGepubliceerd - 12-dec-2018

Thematische Lijst 2020

  • Data & Infrastructuur
  • Bodem & lucht
  • Beschermde natuur

Thematische lijst

  • Klimaat
  • Flora
  • Natura 2000 en instandhoudingsdoelen

Vrije trefwoorden

  • LTER-Belgium
  • langetermijnonderzoek

Dit citeren