Effecten van sedimentatie en erosie op macrozoöbenthos in de Zeeschelde: Resultaten na 3 jaar onderzoeksmonitoring

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

200 Downloads (Pure)

Uittreksel

Sinds 2018 voeren we een jaarlijkse onderzoeksmonitoring uit op vaste punten langsheen 34 “benthosraaien”, verspreid over de Zeeschelde. Het doel is om lokale veranderingen in abiotiek, zoals hoogteligging en sedimenteigenschappen, doorheen de tijd te evalueren en de invloed daarvan op het macrozoöbenthos op te volgen. We onderzoeken in dit rapport we hoe netto sedimenthoogteveranderingen over 1 jaar het macrobenthos beïnvloeden in de Zeeschelde. De resultaten zijn variabel, maar de meest opvallende respons was een toename van de macrobenthosbiomassa, met name van de Oligochaeta, bij een grote sedimentatie (>20cm).
Oorspronkelijke taalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Aantal pagina’s40
DOI's
PublicatiestatusGepubliceerd - 2023

Publicatie series

NaamRapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.40

Thematische Lijst 2020

  • Data & Infrastructuur

Dit citeren