Effecten van windturbines op vogels en vleermuizen in Vlaanderen: Leidraad voor risicoanalyse en monitoring (2015), incl. overzicht van enkele wijzigingen voor geplande update 2024

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan congresPaper/Powerpoint/Abstract

Uittreksel

Combinatie van presentaties: VWEA windsector overleg 12 sept., en MER deskundigen overleg 22 nov. 2023
Oorspronkelijke taalNederlands
Aantal pagina’s86
PublicatiestatusGepubliceerd - 2024

Thematische Lijst 2020

 • Beschermde natuur
 • Natuur & maatschappij

Thematische lijst

 • Natura 2000 en instandhoudingsdoelen
 • Soortenbeleid
 • Versnippering
 • Windenergie
 • Ruimte
 • Vogels
 • Zoogdieren

EWI Biomedische wetenschappen

 • B003-ecologie

Taxonomische lijst

 • vogels (Aves)
 • zoogdieren (Mammalia)
 • vleermuizen (Chiroptera)

Beleidsmatig

 • beleidsevaluatie
 • beleidsondersteuning (incl. instrumenten)
 • beslissingsinstrumentarium
 • biodiversiteitsbeleid
 • Habitatrichtlijn (HRL)
 • vogelrichtlijn (VRL)

Geografische lijst

 • Vlaanderen

Technologisch

 • veldwerk (observatie en staalname)
 • detectietechnologie
 • modellering

Vrije trefwoorden

 • windturbines
 • vogels
 • vleermuizen

Dit citeren