Effects of adding an arbuscular mycorrhizal fungi inoculum and of distance to donor sites on plant species recolonization following topsoil removal

Vania Torrez, Tobias Ceulemans, Joachim Mergeay, Luc de Meester, Olivier Honnay

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

    15 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk

    Bekijk de onderzoeksthema's van 'Effects of adding an arbuscular mycorrhizal fungi inoculum and of distance to donor sites on plant species recolonization following topsoil removal'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Aarde en milieuwetenschappen