Effects of harvesting dates and frequencies on above and below-ground dynamics in Belgian wet grasslands

Myriam Dumortier, Alex Verlinden, H Beeckman, Kristine Vander Mijnsbrugge

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikel

  231 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksthema's van 'Effects of harvesting dates and frequencies on above and below-ground dynamics in Belgian wet grasslands'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Landbouw & Biologie

  Aarde en milieuwetenschappen