Effects of soil mechanical treatments combined with bramble and bracken control on the restoration of degraded understory in an ancient beech forest

S Godefroid, D Monbaliu, W Massant, Beatrijs Van der Aa, Bruno De Vos, V Quivy, N Koedam

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikel

    1 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk Bekijk de onderzoeksthema's van 'Effects of soil mechanical treatments combined with bramble and bracken control on the restoration of degraded understory in an ancient beech forest'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Landbouw & Biologie

    Aarde en milieuwetenschappen