Effecten van windturbines op vogels en vleermuizen in Vlaanderen: Leidraad voor risicoanalyse en monitoring

Joris Everaert (Hoofdauteur)

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoekpeer review

  4847 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  Het voorliggende rapport vervangt en integreert de publicaties van Everaert et al. (2011) en Everaert & Peymen (2013). In deze update zijn actualisaties op basis van nieuwe wetenschappelijke kennis opgenomen, inclusief nieuwe meer gerichte aanbevelingen en een eerste versie van een risicoatlas voor vleermuizen.Het rapport moet gezien worden als een leidraad die informatie en aanbevelingen over de mogelijke effecten van windturbines op vogels en vleermuizen in Vlaanderen omvat. Het rapport maakt vooral duidelijk welke stappen er in de risicoanalyse kunnen ondernomen worden bij geplande projecten en plannen rond windenergie, en waar de nodige informatie kan gevonden worden om die stappen goed uit te voeren. Verder bevat het rapport ook beknopte aanbevelingen voor monitoring na het plaatsen van de windturbines.De ‘Vlaamse risicoatlas vogels-windturbines’ en een eerste versie van de ‘Vlaamse risicoatlas vleermuizen-windturbines’ maken deel uit van de leidraad. De kaarten van deze risicoatlassen zijn als geoloket online raadpleegbaar via de INBO website (www.inbo.be – zoeken op: ‘risicoatlas windturbines’). De risicoatlassen geven aan waar en waarom bepaalde gebieden een potentieel risico vormen voor vogels of vleermuizen bij het plaatsen van windturbines. Geen enkele risicoklasse is automatisch uitgesloten voor het plaatsen van windturbines. De atlassen geven enkel een eerste signaal en zijn dus slechts het startpunt in de detailanalyse voor geplande windturbines op project- of planniveau. In deze detailanalyse kan een deskundige onderzoeken of de effecten al dan niet betekenisvol kunnen zijn voor de aanwezige natuurwaarden.
  Vertaalde titel van de bijdrageEffects of wind turbines on birds and bats in Flanders: Guideline for impact analysis and monitoring
  Oorspronkelijke taalNederlands
  UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Aantal pagina’s122
  PublicatiestatusGepubliceerd - 2015

  Publicatie series

  NaamRapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Nr.INBO.R.2015.6498022

  Thematische lijst

  • Natura 2000 en instandhoudingsdoelen
  • Soortenbeleid
  • Windenergie
  • Versnippering
  • Vogels
  • Zoogdieren

  EWI Biomedische wetenschappen

  • B003-ecologie

  Taxonomische lijst

  • vogels (Aves)
  • vleermuizen (Chiroptera)

  Beleidsmatig

  • beleidsondersteuning (incl. instrumenten)
  • beslissingsinstrumentarium
  • instandhoudingsdoelstellingen (IHD)
  • Natura 2000
  • passende beoordeling
  • speciale beschermingszones (SBZ)

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksthema's van 'Effecten van windturbines op vogels en vleermuizen in Vlaanderen: Leidraad voor risicoanalyse en monitoring'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Dit citeren