Eight new species of Dolichopodinae (Diptera: Dolichopodidae) from northern Iran

Farzaneh Kazerani, Samad Khaghaninia, Ali Asghar Talebi, Magnus Persson, Marc Pollet

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

62 Downloads (Pure)
Oorspronkelijke taalEngels
TijdschriftZOOTAXA
Volume4242
Exemplaarnummer1
Pagina's (van-tot)111-141
ISSN1175-5326
DOI's
PublicatiestatusGepubliceerd - 9-mrt-2017

Thematische lijst

  • Insecten

EWI Biomedische wetenschappen

  • B320-zo�geografie
  • B320-taxonomie-van-dieren

Taxonomische lijst

  • insecten (Insecta)
  • vliegen (Diptera)
  • slankpootvliegen (Dolichopodidae)

Geografische lijst

  • Palaearctische rijk
  • Midden-Oosten

Dit citeren