Enkele inlichtingen bij het voorstel van RUP voor het actiegebied Hemsrode, Bouvelobos en Moregem in de buitengebiedregio Leiestreek

Lode De Beck (Hoofdauteur)

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  1571 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  In dit advies omtrent een voorontwerp RUP worden de instandhoudingsdoelstellingen voor de hier aanwezige vogelsoorten van de Vogelrichtlijn toegelicht. Ook de overige ecolgogische doelstellingen komen aan bod. Verder worden de bosjes op de steilrand in en rond Moregem vegetatief en floristisch beschreven en wordt het belang van de naastliggende gronden van deze bosjes toegelicht.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  PublicatiestatusGepubliceerd - 22-jun-2009

  Publicatie series

  NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Nr.INBO.A.1984

  Dit citeren