Erratum: first feeding of burbot, Lota lota (Gadidae, Teleostei) larvae under different temperature and light conditions

A. S Harzevili, I Dooremont, Inne Vught, Johan Auwerx, Paul Quataert, Daniel De Charleroy

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

  1530 Downloads (Pure)
  Oorspronkelijke taalEngels
  TijdschriftAquaculture Research
  Volume35
  Exemplaarnummer4
  Pagina's (van-tot)419-422
  Aantal pagina’s4
  PublicatiestatusGepubliceerd - 2004

  Thematische lijst

  • Soorten en biotopen

  Taxonomische lijst

  • vissen (Pisces)

  Technologisch

  • kwekerijen/kweektechnologie

  Dit citeren