Eerste vondst van habitatrichtlijnsoort Cucujus cinnaberinus (SCOPOLI, 1763) in Nordrhein-Westfalen (Coleoptera, Cucujidae)

Arno Thomaes, Jinze Noordijk, Jan Ten Hoopen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA3: Artikel in een tijdschrift zonder peer review

1568 Downloads (Pure)
Vertaalde titel van de bijdrageEerste vondst van habitatrichtlijnsoort Cucujus cinnaberinus (SCOPOLI, 1763) in Nordrhein-Westfalen (Coleoptera, Cucujidae)
Oorspronkelijke taalDuits
Volume27
Exemplaarnummer1-4
Pagina's (van-tot)45–54
Aantal pagina’s10
ISSN0939-7736
PublicatiestatusGepubliceerd - 2017

Thematische Lijst 2020

  • Beschermde natuur

Thematische lijst

  • Insecten
  • Soorten

EWI Biomedische wetenschappen

  • B320-zo�geografie

Taxonomische lijst

  • xylobionte kevers

Beleidsmatig

  • Habitatrichtlijn (HRL)

Geografische lijst

  • Duitsland

Dit citeren