Escapement success and patterns of downstream migration of female silver eel Anguilla anguilla in the River Meuse

Hilde Verbiest, A. W Breukelaar, M Ovidio, J. C Philippart, Claude Belpaire

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

  26 Downloads (Pure)
  Oorspronkelijke taalEngels
  TijdschriftEcology of freshwater fish
  Volume21
  Exemplaarnummer3
  Pagina's (van-tot)395–403
  ISSN0906-6691
  DOI's
  PublicatiestatusGepubliceerd - 2012

  Thematische lijst

  • Vissen
  • Stromende wateren

  EWI Biomedische wetenschappen

  • B280-dierenecologie

  Taxonomische lijst

  • palingen (Anguillidae)

  Beleidsmatig

  • aquatisch beheer
  • Kaderrichtlijn Water (KRW)
  • soortgericht natuurbeheer

  Geografische lijst

  • Maas

  Technologisch

  • detectietechnologie
  • visserijtechnieken
  • veldwerk (observatie en staalname)

  Dit citeren