Essenziekte bedreigt de es in tal van Europese landen

Geert Sioen, Peter Roskams, Bart De Cuyper, Marijke Steenackers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBijdrage aan INBO Nieuwsbrief

Uittreksel

Begin februari 2017 verscheen het boek ‘Dieback of European Ash (Fraxinus spp.) – Consequences and Guidelines for Sustainable Management’, het resultaat van de EU-COST-actie FRAXBACK (European Cooperation in Science and Technology), een vier jaar durend samenwerkingsverband, gestart in 2012 in het kader van het Horizon 2020-programma. Ook het INBO nam hieraan deel.

Doel van het project was het samenbrengen en doorgeven van kennis rond de essenziekte, en potentiële oplossingen en praktische richtlijnen voor een duurzaam bos- en boombeheer kenbaar maken. Deze ziekte werd begin de jaren 1990 in Europa ontdekt, verspreidde zich zeer snel vanuit Noordoost-Europa en veroorzaakte massale sterfte. Na verloop van tijd werd duidelijk dat de invasieve exotische schimmel Hymenoscyphus fraxineus (syn. Chalara fraxinea) de ziekte veroorzaakt.

Het boek beschrijft de situatie van de essenziekte in een twintigtal Europese landen en regio’s, waaronder ook Vlaanderen en Wallonië. De verspreiding en impact van de ziekte worden beschreven, net als het onderzoek en de maatregelen ter bestrijding ervan.

Vervolgens geven de auteurs ook richtlijnen mee voor een duurzaam bos- en boombeheer.

In Vlaanderen dateren de eerste meldingen van de essenziekte uit 2010, maar verder onderzoek heeft aangetoond dat de ziekte hier al in 2007 aanwezig was. Uit recente inventarisaties blijkt dat de essenziekte nu algemeen voorkomt in ons land en ernstige schade veroorzaakt. Niet alle essen blijken echter even vatbaar te zijn voor de ziekte. Het INBO werkt daarom sinds enkele jaren aan het selecteren van ziektetolerante bomen met het oog op het commercialiseren van tolerante of resistente bomen uit verschillende herkomsten. Daarvoor volgt het INBO onder meer een internationale herkomstproef in Stevoort (Hasselt) op. Deze proefbeplanting werd aangelegd in het kader van het project EU-RAP (Realising Ash’s Potential, 2001-2005).

https://pureportal.inbo.be/nl/publications/ash-dieback-in-flanders-belgium-research-on-disease-development-r
Oorspronkelijke taalNederlands
NieuwsbriefINBO Nieuwsbrief
Exemplaarnummermaart 2017
PublicatiestatusGepubliceerd - 2017

Thematische lijst

 • Beheer van bos
 • Bossen en parken
 • Natuur- en bosgebieden
 • Bosbouw (maatschappij)
 • Bossen
 • Exoten (soortenbeleid)
 • Soorten

EWI Biomedische wetenschappen

 • B270-plantenecologie
 • es
 • essenziekte
 • B430-bosbouw
 • es
 • essenziekte
 • Canditate metabolites for ash dieback tolerance in Fraxinus excelsior

  Nemesio-Gorriz, M., Menezes, R. C., Paetz, C., Hammerbacher, A., Steenackers, M., Schamp, K., Höfte, M., Svatos, A., Gershenzon, J. & Douglas, G. C., 7-okt-2020, In: Journal of Experimental Botany. 71, 19, blz. 6074-6083 9 blz.

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

Dit citeren