Estuaries as filters: The role of tidal marshes in trace metal removal

Johannes Teuchies, Wouter Vandenbruwaene, Roos Carpentier, Lieven Bervoets, Stijn Temmerman, Chen Wang, Tom Maris, Tom J.S. Cox, Alexander Van Braeckel, Patrick Meire

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikel

  164 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk Bekijk de onderzoeksthema's van 'Estuaries as filters: The role of tidal marshes in trace metal removal'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Landbouw & Biologie

  Medicijnen en Levenswetenschappen

  Chemische stoffen