Evaluatie van de instandhoudingsdoelstellingen met aanbevelingen voor het beleid

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

765 Downloads (Pure)

Uittreksel

Op basis van de verzamelde recente kennis zien we geen noodzaak voor een algemene herziening van de G-IHD of S-IHD, maar we bevelen wel een bijsturing aan voor heel wat soorten van de Habitatrichtlijn. Recente evoluties in het voorkomen van populaties maken dat aanpassingen in de doelen, prioriteringen en maatregelen per gebied wenselijk zijn. Voor bepaalde soortgroepen zijn verfijningen van doelen nodig. Voor de habitats blijven de doelen in het algemeen wel voldoende actueel.

We bevelen aan om meer aandacht te besteden aan het beheer in functie van soorten. Soms kunnen soorten meeliften bij de realisatie van de habitatdoelen, maar dat is niet altijd het geval. Sommige stellen specifieke eisen aan hun leefgebied, waaraan niet altijd voldaan is bij louter beheer van vegetaties.

Het is ook noodzakelijk dat habitats en leefgebieden van soorten ingebed worden in voldoende grote, landschapsecologisch functionele gehelen die onderling verbonden zijn door ecologische infrastructuur. Dit zal hun veerkracht verhogen ten aanzien van externe drukken zoals klimaatverandering.
Oorspronkelijke taalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Aantal pagina’s88
DOI's
PublicatiestatusGepubliceerd - 2023

Publicatie series

NaamRapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.25

Thematische Lijst 2020

  • Beschermde natuur

Dit citeren