Evaluatie van de milieu-impact van WArrelnet- en boomKOrvisserij op het Belgisch deel van de Noordzee (WAKO): Eindrapport

J Depestele, Wouter Courtens, S Degraer, S Derous, J Haelters, K Hostens, I Moulaert, H Polet, M Rabaut, Eric Stienen, M Vincx

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapport niet door INBO uitgegeven

  411 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  Binnen het project WAKO werd een eerste aanzet gegeven om de huidige kennis en de hiaten in die kennis over de milieu-impact van warrelnet- en boomkorvisserij in kaart te brengen voor het Belgische deel van de Noordzee. De aandacht is gericht op drie ecosysteem componenten, namelijk benthische invertebraten, zeevogels en zeezoogdieren. De doelstelling van het project WAKO bestaat uit drie fasen: (1) compilatie & analyse van beschikbare data op het Belgisch deel van de Noordzee over de effecten van warrelnet- en boomkorvisserij; (2) huidige algemene, wetenschappelijke kennis over de impact van boomkor- en warrelnetvisserij en (3) evaluatie van de directe effecten van boomkor- en warrelnetvisserij op drie ecosysteemcomponenten, namelijk benthos, zeezoogdieren en zeevogels, identificatie van de hiaten en ontwikkeling van een geschikte methodologie om integraal de milieu-impact van visserijtechnieken te evalueren. WAKO geeft aan dat de directe, korte-termijneffecten van warrelnet- en boomkorvisserij duidelijk gericht zijn op verschillende ecosysteem componenten. Parallellen met analoge wetenschappelijk studies laten een eerste evaluatie van de effecten toe, maar er is voorlopig echter een aanzienlijk tekort aan kwantitatieve gegevens (zowel impactgerelateerde gegevens als data van de visserijinspanning en -verspreiding) om gerichte, beleidsondersteunende conclusies te trekken voor marien beheer.
  TaalNederlands
  Plaats productieOostende
  UitgeverijInstituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek
  Aantal pagina's185
  StatusGepubliceerd - 2008

  Thematische lijst

  • Zee- en kustvogels
  • Zoogdieren
  • Vissen
  • Visserij (maatschappij)

  EWI Biomedische wetenschappen

  • B003-ecologie

  Dit citeren