Evaluatie van de visveiligheid van een pompgemaal met ‘open stormvijzels’ en 'gesloten buisvijzels’: Het Pompgemaal Groot Schijn (PGGS) op de rivier Groot Schijn in Deurne

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

100 Downloads (Pure)

Uittreksel

Een beheer van pompgemalen waarbij de buisvijzel zoveel als mogelijk alleen wordt gebruikt in de plaats van de klassieke open vijzels, blijkt een goede oplossing om de stroomafwaartse vismigratie zo veilig mogelijk te laten verlopen. Alleen wanneer nodig mogen de stormvijzels ingeschakeld worden, aan zo laag mogelijke toerentallen.
Ook de stroomopwaartse migratie is belangrijk. Daarbij speelt het gravitair omloopkanaal een belangrijke rol. Hier is verder onderzoek noodzakelijk.
Oorspronkelijke taalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Aantal pagina’s125
DOI's
PublicatiestatusGepubliceerd - 2024

Publicatie series

NaamRapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.10

Thematische Lijst 2020

  • Data & Infrastructuur

Dit citeren