Evaluatie van een passende beoordeling in het kader van een bouwaanvraag voor een ophoging te Zandhoven

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  1745 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  Een landbouwbedrijf in Pulderbos wenst de waterhuishoudoig van zijn bedrijf te optimaliseren door het terrein op te hogen. Het perceel bevindt zich in een beekvallei en grenst aan habitatrichtlijngbied. In dit advies wordft de ingediende passende beoordeling onderzocht op haar volledigheid en wordt nagegaan of de mogelijk negatieve effecten corrcet beoordeeld werden.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  PublicatiestatusGepubliceerd - 10-feb-2015

  Publicatie series

  NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Nr.INBO.A.3230

  Thematische lijst

  • Soorten en biotopen
  • Vissen
  • Verdroging
  • Fauna
  • Milieu
  • Biotopen
  • Vernatting
  • Vallei- en moerasbossen

  Dit citeren