Evaluatie van en advies over de schutkring voor wolvenschade

Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

765 Downloads (Pure)

Uittreksel

De Vlaamse overheid voorziet subsidies voor particuliere veehouders van kleinvee die bestaande omheiningen wolfwerend maken. Deze middelen zijn enkel voorzien in gemeenten waar meerdere wolven actief kunnen zijn en het risico op schadegevallen groot is, de zogenaamde risicozone. Professionele rundvee- en paardenhouders binnen de risicozone kunnen een beroep doen op een tegemoetkoming via het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds. Sinds juni 2022 komen ook niet-professionele rundvee- en paardenhouders in aanmerking voor subsidies binnen een bepaalde zone, de zogenaamde schutkring. Deze schutkring is kleiner dan de risicozone voor kleinvee. Met het oog op een verlenging evalueren we de huidige afbakening o.b.v. de vastgestelde schadegevallen en we geven aan of een uitbreiding aangewezen is.
Oorspronkelijke taalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
PublicatiestatusGepubliceerd - 27-jan-2023

Publicatie series

NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.INBO.A.4561

Thematische lijst

  • Zoogdieren
  • Wildschade
  • Conflictsoorten
  • Beheer van fauna
  • Soorten
  • Schadebeheer (beheer van fauna)

Dit citeren