Evaluatie van rivierherstelmaatregelen in de Marke (Denderbekken)

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  2135 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  Dit onderzoek handelt over de veranderingen die al dan niet zijn opgetreden in het fysisch habitat van de Marke na het uitvoeren van herinrichtingsmaatregelen en evalueert de geschiktheid van de mogelijke veranderingen voor stroomminnende en lithofiele (soorten die geassocieerd zijn met stenig substraat) vissoorten.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Aantal pagina’s49
  PublicatiestatusGepubliceerd - 2015

  Publicatie series

  NaamRapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Nr.INBO.R.2015.11352705

  Thematische lijst

  • Beheer
  • Soorten en biotopen

  EWI Biomedische wetenschappen

  • B003-ecologie

  Taxonomische lijst

  • vissen (Pisces)

  Beleidsmatig

  • aquatisch beheer
  • Kaderrichtlijn Water (KRW)
  • waterbeleid
  • visserijbeleid
  • waterbeheersing

  Geografische lijst

  • Vlaams stroomgebied
  • Vlaamse rivierbekkens
  • Schelde

  Technologisch

  • evaluatietechnieken
  • visserijtechnieken

  Dit citeren