Evaluatie van vismigratiemogelijkheden doorheen een aantal duikers en sifons op waterlopen in het vlaamse gewest

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapport niet door INBO uitgegeven

  1332 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  Vooreerst wordt in een literatuurstudie inzicht gegeven in wat, waar en waarom van vismigratie, de problematiek en het beleid. In een tweede hoofdstuk wordt er toegespitst op duikers en sifons als specifieke vismigratieknelpunten, met de bedoeling om een beeld te schetsen van de onderzoeken die reeds verricht zijn omtrent deze probleemstelling. Ook worden suggesties gedaan naar aanleg van nieuwe en bevordering van reeds bestaande, voor vis passeerbare duikers en sifons. Vervolgens wordt, in materiaal en methode, een situatieschets gegeven van de passeerbaarheid voor vissen van de duikers en sifons die binnen dit onderzoek geëvalueerd werden. De vier duikers werden bemonsterd in drie verschillende stroombekkens : het IJzerbekken, het Dijlebekken en het Demerbekken, de vier sifons in het Netebekken en het Maasbekken. In de bespreking wordt dan een overzicht gegeven van de bekomen resultaten en wordt gezocht naar relaties tussen de passeerbaarheid van de duikers/sifons en parameters als debiet en grootte van de vissen.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  Plaats productieLeuven
  UitgeverijKatholieke Universiteit Leuven (KUL)
  Aantal pagina’s129
  PublicatiestatusGepubliceerd - 2002

  Thematische lijst

  • Vismigratie
  • Vissen

  EWI Biomedische wetenschappen

  • B280-dierenecologie

  Dit citeren