Evaluation of Restoration Measures in a Shallow Lake through a Comparison of Present Day Zooplankton Communities with Historical Samples

Gerald Louette, S Declerck, J Vandekerkhove, L De Meester

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

  7 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksthema's van 'Evaluation of Restoration Measures in a Shallow Lake through a Comparison of Present Day Zooplankton Communities with Historical Samples'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Aarde en milieuwetenschappen

  Landbouw & Biologie