Evaluation of Restoration Measures in a Shallow Lake through a Comparison of Present Day Zooplankton Communities with Historical Samples

Gerald Louette, S Declerck, J Vandekerkhove, L De Meester

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikel

    Vingerafdruk

    Bekijk de onderzoeksthema's van 'Evaluation of Restoration Measures in a Shallow Lake through a Comparison of Present Day Zooplankton Communities with Historical Samples'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Landbouw & Biologie

    Aarde en milieuwetenschappen