Evaluation of riparian habitat restoration in a lowland river

Ans Mouton, David Buysse, Maarten Stevens, Tom Van den Neucker, Johan Coeck

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikel

  2 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksthema's van 'Evaluation of riparian habitat restoration in a lowland river'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Aarde en milieuwetenschappen

  Chemische stoffen