Evaluation of the b-alternatives for habitats and higher trophic levels: Report in the framework of the Integral plan of the Upper Sea Scheldt

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

191 Downloads (Pure)

Uittreksel

In het kader van de verbetering van het Zeeschelde-systeem tegen 2050 zijn verschillende alternatieve morfologische aanpassingen voorgesteld met een verschillende mate van impact op de huidige morfologie. Om de verwachte impact van deze aanpassingen te evalueren, werd een reeks modelleringsinstrumenten ontwikkeld om de effecten van de alternatieven op elk van deze componenten te voorspellen. Daarnaast werden verschillende klimaatscenario's ontworpen om de effecten bij verschillende grootheden van toekomstige klimaatveranderingen te beoordelen. We vergelijken de voorspellingen voor habitats en hogere trofische niveaus voor de verschillende alternatieven met voorspellingen voor de huidige situatie en de referentiesituatie in 2050.
Oorspronkelijke taalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Aantal pagina’s58
DOI's
PublicatiestatusGepubliceerd - 2023

Publicatie series

Naam Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.9

Thematische Lijst 2020

  • Water

Dit citeren