Evaluation of the common teal and twaite shad model: comparison between predictions based on actual data and input derived from the modelling train - Report in the framework of the Integrated plan of the Upper Sea Scheldt

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

713 Downloads (Pure)

Uittreksel

Verschillende ontwerpen van aanpassingen liggen voor om het functioneren van de Zeeschelde tegen 2050 meer duurzaam te maken . Deze hebben elk hun impact op hydrodynamica, sedimenttransport, waterkwaliteit en pelagisch ecosysteem, habitatkwaliteit en fauna en flora.
Daarbij worden ook modellen ingezet. Twee ervan modelleren het aantal wintertalingen in de schorren, en de habitatgeschiktheid voor het paaien en de ontwikkeling van eitjes voor fint. Deze modellen krijgen input van andere modellen in de ‘modelleringstrein’, een reeks van modelleringstools.
In dit rapport evalueren we de prestaties van beide modellen door de voorspellingen op basis van actuele gegevens voor de huidige situatie te vergelijken met voorspellingen op basis van gegevens uit de modelleringstrein voor de huidige situatie.
Oorspronkelijke taalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Aantal pagina’s13
DOI's
PublicatiestatusGepubliceerd - 2023

Publicatie series

NaamRapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.2

Thematische Lijst 2020

  • Water

Thematische lijst

  • Estuaria
  • Watervogels
  • Vissen

Dit citeren