Evolutie van de chemische samenstelling van de bodemoplossing in Vlaamse bossen onder dalende atmosferische depositie

Onderzoeksoutput: ScriptieDoctoraatsscriptie - Doctoraatsscriptiepeer review

2116 Downloads (Pure)
Vertaalde titel van de bijdrageEvolutie van de chemische samenstelling van de bodemoplossing in Vlaamse bossen onder dalende atmosferische depositie
Oorspronkelijke taalEngels
Toekennende instelling
 • Universiteit Gent - Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Begeleiders/adviseurs
 • De Neve, Stefaan, Begeleider, Externe Persoon
 • Sleutel, Steven, Begeleider, Externe Persoon
Toekenningsdatum12-feb-2018
Plaats van publicatieGent
Uitgever
ISBN’s in drukversie978-94-6357-081-7
PublicatiestatusGepubliceerd - 12-feb-2018

Thematische lijst

 • Verzuring
 • Vermesting

EWI Biomedische wetenschappen

 • B003-ecologie
 • bossen

Beleidsmatig

 • beleid inzake emissies van luchtpolluenten
 • SO2
 • NH3
 • NOx
 • bosbescherming
 • nitraat
 • bodemoplossing
 • depositie
 • sulfaat
 • basische kationen
 • ammonium
 • aluminium
 • DOC
 • DON
 • bodembescherming

Geografische lijst

 • Vlaanderen

Vrije trefwoorden

 • ICP Forests
 • LTER-Belgium
 • Level II

Dit citeren