Evolution of sprint speed in lacertid lizards: Morphological, physiological and behavioral covariation

Dirk Bauwens, Jr Garland, A. M Castilla, R Van Damme

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

  1627 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksthema's van 'Evolution of sprint speed in lacertid lizards: Morphological, physiological and behavioral covariation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Aarde en milieuwetenschappen

  Medicijnen en Levenswetenschappen

  Landbouw & Biologie