EVOLvINC: EValuating knOwLedge INtegration Capacity in multistakeholder governance

Martin Hitziger, Maurizio Aragrande, John A. Berezowski, Massimo Canali, Victor Del Rio Vilas, Sabine Hoffmann, Gilberto Igrejas, Hans Keune, Alexander Lux, Mieghan Bruce, Markus A. Palenberg, Christian Pohl, Miroslav Radeski, Ina Richter, Carmenza Robledo Abad, Robert H. Salerno, Sara Savic, Janina Schirmer, Barbara R. Vogler, Simon R. Rüegg

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

2096 Downloads (Pure)
Oorspronkelijke taalNederlands
TijdschriftEcology and Society
Volume24
Exemplaarnummer2
ISSN1708-3087
PublicatiestatusGepubliceerd - 2019

Thematische lijst

  • Beleid

Beleidsmatig

  • doelgroepenbeleid

Dit citeren