Ex situ breeding results of the Great Crested Newt in Belgium

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA3: Artikel in een tijdschrift zonder peer review

61 Downloads (Pure)
TaalEngels
Exemplaarnummer44
Pagina's (van-tot)12
Aantal pagina's1
StatusGepubliceerd - sep-2018

Thematische lijst

  • Soorten en biotopen

Taxonomische lijst

  • amfibieën (Amphibia)

Beleidsmatig

  • Habitatrichtlijn (HRL)

Geografische lijst

  • Vlaanderen

Dit citeren